Chidicaz - Ndezve Madzinza
Crystal - Kamusikana Kevaimbi
Daruler - Balance Me
Delroy HKD - Dai Ndakaziva
Dobba Don - Amai Vakaendepi
Essytina - why
Fidel Country Boy - Ndouya
Gaga Nharadada - Ropa Rakakutenga
Gemma Griffiths - Maita Basa Baba
Hwinza - Baby Rangu
Lady Bee - Pfuma Yenhaka
Little Fire - Sei
Monyarous - Masango Matema
Mostaff - Mutiropafadze
Ndunge Yut & Miss Reed - Ndaneta
Nice Killer - Nhoroondo
Nina Grande - Mudenga Rechinomwe
Princo Bindura - Achikunyepera
Princo Spice - Ngoma Yarira
Ras Caleb - Where You Belong
Scarfizzo - Tsotsi
Shashl - Chegore Riye
Terry Africa - I Love You
Trisy - Ndinewe
Uncle Epatan - Tarasa Chitendero
Usacheuke - TC Blacks
Vana Vadiki - Tanya Tsotsi
cc & Lady Bee - Anosimudza Marombe
cc - Tell Me
CLICK HERE TO DOWNLOAD